023 316 2021/3

VOLG ONS

Hof bevind Mentor moet pos ontruim

April 4, 2016

REGTER Boqwana het verlede Donderdag in haar uitspraak bevind dat ‘n raadslid van Ceres sy pos moet ontruim aangesien hy nie lid is van die National Peoples Party (NPP) nie.
Met die 2016 munisipale verkiesing om die draai, het die NPP hul semi-dringende aansoek gewen en daarin geslaag om Mark Mentor, ‘n raadslid wat onder hul vaandel ingekom het, uit die raadskussings te lug.
Die NPP het op 5 Januarie hom tot die Kaapse Hooggeregshof gewend om die Witzenberg munisipaliteit te dwing om ‘n vakante posisie te verklaar en die OVK om die vakante posisie te adverteer omrede Mark Mentor nie ‘n lid is van hul party nie. Die munisipale bestuurder kon dit volgens wetlike munisipale voorskrifte nie doen nie en die OVK het regsadvies oor die aangeleentheid ingewin.
Mentor was die enigste respondent wat die NPP aansoek teengestaan het.
Regter Boqwana het verder bevind dat Mentor nie vir regskostes moet betaal nie aangesien hy nie van regsverteenwoordiging gebruik gemaak het nie vanweë sy finansiële posisie en ‘n gebrek aan geld.
Mentor kon ook nie nodige dokumentasie van die beweerde lidmaatskap voorsien nie en het ook nie aangedui wat hy met vorm gemaak het nadat hy dit sou geteken het nie. Mentor het ook nie gereageer op ‘n kennisgewing in terme van reël 35(12) om nodige dokumentasie te voorsien nie of te sê wie dit het nie.
Regter Boqwana het ook haar bekommernis uitgespreek oor die manier waarop die raadslid-posisie aan Mentor, ‘n nie-lid van NPP, deur iemand wat as president van die party gaan bedank, gegee is sonder enige konsultasie met sy partylede.
Agtergrond
Die drama het in November 2015 begin toe die NPP se voormalige leier en raadslid in die Witzenberg munisipaliteit, Badih Chaaban, skielik bedank het.
Mark Mentor, ‘n plaaslike gemeenskapsleier, is toe aangewys as die NPP verteenwoordiger. Minder as twee maande later het dié verhouding erg versuur nadat Chaaban gedurende middel November gesien het daar is ‘n fout begaan met die aanstelling en dat Mentor nog nie lid is van die NPP nie.
Die verhouding het so versuur na talle skrywes, smse en dreigemente, dat Mentor selfs ‘n beskermingsvevel op 8 Maart bekom het teen Chaaban.
Die NPP hou vol dat Mentor nooit lid was van die party of aansoek om lidmaatskap gedoen het nie. Mentor beweer hy moes geld aan Chaaban/NPP betaal en dat hy wel lidmaatskapvorms geteken het. Volgens hofstukke het Mentor in Desember bedank maar dit kort daarna weer teruggetrek weens die beledigings wat Chaanban teenoor hom gemaak het.
Uitslag
Volgens die hofuitspraak is Mentor nie meer ‘n raadslid nie. Die munisipale bestuurder is volgens die bevel verplig om die posisie by die OVK vakant te verklaar. Dit is Dinsdag gedoen. Die NPP moet nou ‘n nuwe proporsionele raadslid in Mentor se plek aanwys.